Levend_erfgoed

Levend erfgoed / eerlijk heerlijk

Een geleefde boerderij met een nieuwe naam, die de rijke historie sinds 1867 moet omvatten. Een ‘hoeve’: een stuk land, een huis en stallen, een van oorsprong gemengd bedrijf gericht op het voeden van de boer en zijn gezin, maar niet meer dan dat. De tand des tijd heeft haar sporen achtergelaten.

In 2009 willen wij in het spoor van onze voorgangers doorgaan met het in stand houden van het agrarisch bedrijf, gericht op het voeden van de boer en zijn gezin, maar meer dan dat! De Ouwendorperhoeve werd en wordt op maat gemaakt. Onze projecten en toekomstplannen beoordelen wij in het licht van onze wens om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen, waarbij de drie P’s (People, Planet en Profit) de pijlers zijn die continu in evenwicht moeten zijn. Veranderingen in de omgeving van onze boerderij en veranderingen op de boerderij zelf maken onze onderneming in een historische omgeving tot een fascinerend dynamisch proces.

People: De Ouwendorperhoeve is in de eerste plaats de plek waar we hopen onze kinderen een onbezorgde jeugd te kunnen laten doorbrengen. “Samen spelen, samen delen” is een mooie sociale vaardigheid, die wij bij onze kinderen willen stimuleren, maar die wij andere zeker niet willen onthouden.

Planet: De Ouwendorperhoeve is agrarische onderneming in een schitterend landschap, waar dieren worden gehouden met oog voor dierwelzijn en milieu. Onze dieren worden in een extensief systeem gehouden, wat het dierwelzijn ten goede komt en waarbij het milieu niet extra belast wordt. In het agrarisch ondernemingschap proberen wij zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en onze (streek)producten lokaal te vermarkten.

Profit: De Ouwendorperhoeve is een onderneming zonder winstoogmerk. Met de opbrengsten uit de verkoop van onze producten hopen wij in eerste instantie in het onderhoud van de Ouwendorperhoeve (het land en de dieren) te kunnen voorzien. Met cultuurhistorisch besef proberen wij het erf en de opstallen te behouden voor nu en voor later, maar vooral voor het behoud van ons levend erfgoed.Terug